Màster universitari en Advocacia i Procura

Fitxa de la titulació

Nom

Màster Universitari en Advocacia i Procura

Crèdits ECTS

90 CTS

Preu crèdit ECTS

18,46€ ECTS

Any d'inici

2023/2024

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (50%) i Castellà (50%)

Places

25

Coordinació

Mercè Castillo fdet.coordmad@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Nota informativa proves accés
Nota informativa proves accés
Nota informativa proves accés
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Resolucions
Resolucions
Resolucions
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Inici del curs
Inici del curs
Inici del curs
Díptic Informatiu
Díptic Informatiu
Díptic Informatiu
CURS 24-25 Doble Titulació: Advocacia i Procura, i Gestió Administrativa
CURS 24-25 Doble Titulació: Advocacia i Procura, i Gestió Administrativa
CURS 24-25 Doble Titulació: Advocacia i Procura, i Gestió Administrativa
CURS 24-25 Doble Titulació: Advocacia i Procura, i Gestió Administrativa
CURS 24-25 Doble Titulació: Advocacia i Procura, i Gestió Administrativa
CURS 24-25 Doble Titulació: Advocacia i Procura, i Gestió Administrativa
Verificació del Consejo de Universidades
Verificació del Consejo de Universidades
Verificació del Consejo de Universidades
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat

La Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d’accés a les professions de l'advocacia i la procura i el reial Decret 64/2023, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de la llei 34/2006 determinen que l'obtenció del títol professional per l'exercici de l'advocia i la procura requereix el compliment dels següents requisits:

  1. Estar en possessió del títol universitari oficial de Llicenciatura o de Grau en Dret
  2. Acreditar la superació del curs de formació especialitzada per l'exercici de l'advocacia i la procura
  3. Superar la prova d'avaluació final acreditativa de la capacitació professional per l'exercici de l'advocacia i la procura

El Màster en Advocacia i procura de la UdL és una titulació oficial que proporciona formació especialitzada per l'exercici d'aquestes professions. Aquest màster s'imparteix conjuntament per la Universitat de Lleida, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida i el Col·legi de Procuradors de Lleida, d'acord amb allò que preveu l'art. 4.1.c) sobre l'accés a les professions de l'advocacia i procura.

 

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació del Màster en Advocacia i Procura de la UdL faculta a l'alumnat per prendre part a la prova d'avaluació final acreditativa de la capacitació professional per l'exercici de l'advocacia i la procura.